Informationskväll om Huddinges Översiktsplan 2050 måndag 3/4

Informationskväll om Huddinges Översiktsplan 2050 måndag 3/4

Inför kommunstyrelsens beslut om Översiktsplan 2050 ordnar Fullersta Fastighetsägareförening tillsammans med fem andra fastighetsägarföreningar en informationskväll, måndag 3 april. Du kan ställa frågor och framföra dina åsikter till ansvariga politiker. Är det till exempel rätt att genomföra den föreslagna ändringen av planen som medger förtätning av villområden med flerbostadshus?