Huddinge kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan med sikte på år 2050.

Översiktsplanen omfattar hela kommunens yta och beskriver hur en långsiktigt hållbar utveckling ska uppnås. I översiktsplanen visar kommunen hur bebyggelse, naturområden och infrastruktur i hela Huddinge ska utvecklas eller bevaras.

En tidigare version av Översiktsplan 2050 har, som tidningen Mitt i tidigare har rapporterat om, uppdaterats med formuleringar om “kompletterande bebyggelse i mindre skala som bidrar till möjligheter för blandade boendeformer”, vilket många tolkar som en öppning för vidare förtätning av villaområden med flerbostadshus.

Gemensamt ordnar nu Fullersta Fastighetsägareförening tillsammans med fem andra fastighetsägarföreningar en informationskväll där du kan ställa ansvariga politiker mot väggen och framföra dina åsikter inför beslutet om översiktsplanen den 5 april.

Plats: Folkes, stora salen
Tid: måndag 3 april, 19:00
Ingen anmälan behövs

Informationskvall-om-Oversiktsplan-2050

Informationskväll om Huddinges Översiktsplan 2050 måndag 3/4
Märkt på:            

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *