Som medlem kan du vara med och styra föreningens fokus på vilka frågor vi ska ägna vår tid åt. Kanske är det något som du vill få till stånd i ditt närområde, eller något som planeras som du tycker påverkar ditt område negativt som du skulle vilja ändra utformningen av. Som remissinstans i ärenden som rör vårt område har föreningen möjlighet att påverka kommunens beslut i frågor om samhällsbyggnad, trafik och boendemiljö – och har så gjort vid många tillfällen under vår hundraåriga existens.

Förutom att bevaka och yttra oss i kommunala frågor så handlar mycket av vår förenings verksamhet om en fortsatt och ökad trygghet och trivsel. Gemensamma aktiviteter, men även en ökad kommunikation både mellan föreningen och dess medlemmar men även mellan boende

Vi prioriterar alltid våra medlemmars intressen. Det betyder att din möjlighet att påverka bygger på att du är medlem i föreningen och bidrar till vår verksamhet. Medlem blir du enkelt här.

Vi är helt frikopplade från kommunen och får inga bidrag från andra än medlemmar. Med annonser finansieras medlemtidningens tryck och distribution. Texter och produktion görs ideellt.