Informationskväll om Huddinges Översiktsplan 2050 måndag 3/4

Informationskväll om Huddinges Översiktsplan 2050 måndag 3/4

Inför kommunstyrelsens beslut om Översiktsplan 2050 ordnar Fullersta Fastighetsägareförening tillsammans med fem andra fastighetsägarföreningar en informationskväll, måndag 3 april. Du kan ställa frågor och framföra dina åsikter till ansvariga politiker. Är det till exempel rätt att genomföra den föreslagna ändringen av planen som medger förtätning av villområden med flerbostadshus?

Problem med VA-system i Huddinge och översvämningar

Problem med VA-system i Huddinge och översvämningar

Efter skador till följd av översvämningar på grund av undermåliga avloppssystem står flera av våra medlemmar fortfarande utan ersättning. Försäkringsbolag, Huddinge Kommun och Stockholm Vatten och Avlopp pekar alla på varandra.

Istället för att lösa ansvarsfrågan arbetar Huddinge Kommun oförtrutet vidare med sina planer för omfattande nybyggnationer av bostäder i områden med redan svårt ansträngda avloppssystem.