För att bli medlem i Fullersta Fastighetsägareförening krävs att du är en privat ägare av ett en- eller tvåbostadshus (enskilt eller som delägare i en bostadsrättsföreningen) som finns inom vårt upptagningsområde, samt erlägger medlemsavgiften om 150:-/år.

Fyll i dina uppgifter och betala in din medlemsavgift till bankgiro 218-0313 och ange det OCR-nummer som visas när du fyllt i formuläret. Betalningsuppgifter inklusive OCR-nummer skickas också via epost om du anger din epostadress.