BLI MEDLEM!

Genom att bli medlem hjälper kan du vara med och påverka, du stärker oss som förening och får dessutom ett antal förmåner!

Bli medlem här

Aktuellt från FFF

Mer aktuellt

Nyheter från kommunen

RSS Stadsplanering och trafik (hela Huddinge)

RSS Miljö och bostäder (hela Huddinge)

  • Ny webbkarta på plats 2022-05-20
    I den nya förbättrade webbkartan finns information om skolor, samhällsbyggnadsprojekt, detaljplaner, bullerkartläggningar, infartsparkeringar, idrottsanläggningar, naturområden och mycket mer.
  • Ny geodatastrategi för Huddinge kommun 2022-05-18
    Den breda digitaliseringen i samhället ökar och geodata ingår nu i allt fler digitala tjänster. Nu finns en ny geodatastrategi på plats i Huddinge.
  • Huddinge bioodlarförening får Huddinge miljöpris 2022-04-22
    Huddinge kommuns miljöpris 2021 går till Huddingeortens Biodlarförening som har sin föreningsbigård i Sundby gård. Prissumman uppgår till 10000 kronor.
Om FFF

Om FFF

FFF är en helt ideell förening som arbetar partiopolitiskt för boende i Fullersta.

Styrelsen och kommittéerna

Styrelsen och kommittéerna

Kontaktinformation till styrelsens medlemmar, våra kommittéer och ansvarområden,

Fullersta Fastighetsforum

Fullersta Fastighetsforum

Ladda ner och läs alla tidigare utgåvor av vår tidning Fullersta Fastighetsforum.