BLI MEDLEM!

Genom att bli medlem hjälper kan du vara med och påverka, du stärker oss som förening och får dessutom ett antal förmåner!

Bli medlem här

Aktuellt från FFF

Mer aktuellt

Nyheter från kommunen

RSS Stadsplanering och trafik (hela Huddinge)

 • Hej byggaktör! – en samtalsguide om arkitektur i samhällsbyggnadsprocessen 2021-11-25
  Huddinge kommun har tagit fram en samtalsguide som synliggör arkitekturen under hela samhällsbyggnadsprocessen – från ett tidigt skede i planeringen till det faktiska genomförandet. Guiden utgår från Huddinges arkitekturstrategi och fungerar som ett verktyg för byggaktörer, arkitekter och konsulter.
 • Tyck till om ny detaljplan för Österhagen i Skogås 2021-11-15
  Söder om Skogås centrum planerar vi för en ny stadsdel med bostäder, service och park. Med den nya detaljplanen blir det även möjligt att hantera Österhagsdeponin. Den 15 november–23 december 2021 är detaljplanen för fastigheterna Länna 4:9, Länna 4:7, Västra Skogås 1:13 m.fl. på granskning. Då kan du vara med och påverka.
 • Bor eller jobbar du i Visättra? Svara på vår enkät! 2021-10-29
  Var med och påverka det framtida Visättra genom att svara på vår enkät. Huddinge kommun tar fram ett planprogram för Visättra som visar hur marken ska användas och hur vi kan bygga hållbart.

RSS Miljö och bostäder (hela Huddinge)

 • Se föredrag om legionella 2021-11-08
  Är du bostadsrättsägare eller hyresvärd och vill veta mer om hur du kan förebygga legionella i ditt tappvattensystem? Lyssna till ett inspelat föredrag av en expert inom vattenbehandling.
 • Länsstyrelsen har kartlagt förorenade områden 2021-10-27
  Länsstyrelsen i Stockholms län har gjort en kartläggning över områden där det tidigare har bedrivits verksamhet som kan ha orsakat föroreningar i miljön. Nu finns allt samlat i en databas där berörda fastighetsägare i Huddinge kommer att få ett brev med mer information. Vid frågor hänvisar vi i första hand till Länsstyrelsen.
 • Sök pengar från Miljöfonden 2021-10-25
  Går du och bär på en idé som kan få fler att engagera sig i miljöfrågor eller bidra till en bättre miljö i Huddinge? Fram till 1 januari 2022 kan du söka pengar ur miljöfonden för att göra idén till verklighet.
Om FFF

Om FFF

FFF är en helt ideell förening som arbetar partiopolitiskt för boende i Fullersta.

Styrelsen och kommittéerna

Styrelsen och kommittéerna

Kontaktinformation till styrelsens medlemmar, våra kommittéer och ansvarområden,

Fullersta Fastighetsforum

Fullersta Fastighetsforum

Ladda ner och läs alla tidigare utgåvor av vår tidning Fullersta Fastighetsforum.