Problem med VA-system i Huddinge och översvämningar

Problem med VA-system i Huddinge och översvämningar

Efter skador till följd av översvämningar på grund av undermåliga avloppssystem står flera av våra medlemmar fortfarande utan ersättning. Försäkringsbolag, Huddinge Kommun och Stockholm Vatten och Avlopp pekar alla på varandra.

Istället för att lösa ansvarsfrågan arbetar Huddinge Kommun oförtrutet vidare med sina planer för omfattande nybyggnationer av bostäder i områden med redan svårt ansträngda avloppssystem.