Textversion för den som inte kan eller vill se videon:

Jag heter Anders Norrback Bornholm och jag är ordförande för Fullersta Fastighetsägareförening. Jag vill prata med dig om vår förenings framtid.

Ställningen och skyddet för oss enskilda fastighetsägare har aldrig varit särskilt stark. Man är utelämnad till kommunens beslut, både stora i som detaljplaner och expansionsprojekt, och inviduella beslut som bygglov.

I en stor kommun som Huddinge är detta extra tydligt. Vår kommun har tyvärr ett rykte om både godtycke och långa handläggningstider för t.ex. bygglov. Jag pratade i veckan med en medlem som fått vänta över ett år på att få sitt bygglov godkänt. Många medlemmar, framför allt i vårt grannområde Stuvsta, men även i vårt upptagningsområde, får nej på sina bygglovsansökningar för att installera solceller, en åtgärd som både är reversibel och önskvärd med tanke på klimatet och elpriserna.

I vårt område planeras flera stora byggprojekt utan motsvarande planer på förstärkning av infrastruktur. Vi har medlemmar som har drabbats av översvämmade källare flera gånger på grund av undermåliga system för avrinning och avloppshantering, men ändå går planerna på nya flerbostadshus vidare utan utbyggnad av avloppssystemen. Antalet bostäder ökar utan desto mer hänsyn till mer trafik eller ökade behov av förskolor och skolor.

I den här situationen behövs vår förening extra mycket. Där man inte lyssnar på enskilda fastighetsägare så är möjligheten större att man lyssnar på oss som grupp.

Tyvärr motsvaras inte behovet av vår förening av engagemang från er som är medlemmar. Ni betalar in era medlemsavgifter, vilket vi självklart är mycket tacksamma för – de är en av förutsättningarna för föreningen. Men i övrigt bygger hela föreningens verksamhet helt på arbete som utförs av styrelsen. Vi är ett litet antal engagerade personer, varav många dessutom har haft sina poster i många år. Utanför styrelsen finns det få eller inga som är aktiva i föreningens verksamhet.

Jag ska vara helt krass. Vi kan inte ha en förening där 6-7 personer ska bevaka kommunala beslut, skriva yttranden till kommunen, hålla koll på medlemmarnas åsikter, skriva innehåll till webbsidan och dessutom vara funktionärer på den årliga julfesten som vi vet är mycket uppskattad. Utöver att sköta föreningens verksamhet, administration och ekonomi.

Vi har kommit till en punkt där fler helt enkelt måste hjälpa till. Våra grannföreningar har fungerande kommittéer där medlemmar utanför styrelsen bevakar aktiviteter, skriver inlagor och ordnar evenemang. Så har det varit även i vår förening, och dit måste vi också hitta tillbaka innan de sista engagerade till slut kommer att ge upp.

Det är mycket som konkurrerar om vår tid och uppmärksamhet. Jag har själv tre barn, två hundar, driver företag och har ett gammalt hus. Men är vi fler som hjälps åt så är det en ytterst beskedlig insats som behövs av varje person. Att läsa kommunens anslagstavla en gång i veckan eller att vara funktionär på julfesten – varje insats skulle vara så mycket värd.

Den 25 april har vi årsmöte. Vill du att Fullersta Fastighetsägareförening med sin över hundraåriga tradition ska finnas kvar – se till att komma dit.

Viktigt meddelande till alla medlemmar i Fullersta Fastighetsägareförening
Märkt på:

En reaktion på “Viktigt meddelande till alla medlemmar i Fullersta Fastighetsägareförening

  • 2023-04-13 kl. 10:32
    Permalänk

    Jag jobbar till 23 den kvällen tyvärr.

    Svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *