FFF är en helt ideell förening som arbetar partiopolitiskt för privatpersoner som äger en fastighet i Fullersta. Vi följer med i vad som händer i vårt område och agerar för föreningens gemensamma intressen och önskemål. Våra kommittéer utför arbetet inom respektive område under ledning av styrelsen.

Vi är remissinstans i ärenden som berör vårt område och har täta kontakter med ansvariga politiker och tjänstemän i kommunen. FFF hjälper till att föra fram dina åsikter till rätt instans och vi kan med hela vår föreningstyngd ställa oss bakom enskilda medlemmars skrivelser i olika frågor.

Vi tror på att vi tillsammans kan hjälpas åt att göra vårt område tryggare genom att sprida medlemsinformation, ekonomiskt stödja grannsamverkanbilen och aktivt arbeta förebyggande.

Eftersom föreningen har en lång levande kulturhistoria sedan 1919 så tar vi även kontinuerligt upp och belyser hur Fullersta växt fram historiskt till nutid. Redan från start var vi även en ekonomisk inköpsförening. Vi har behållit en del av den traditionen genom att förhandla till oss medlemspriser.

Vi är helt frikopplade från kommunen och får inga bidrag från andra än medlemmar. Med annonser finansieras medlemstidningens tryck och distribution. Texter och produktion görs ideellt.

Med mejlutskick kan vi enkelt kommunicera med medlemmarna.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

Medlem

Du som redan är medlem får ditt medlemskort och samtidigt ett OCR-nummer för betalning till bg 218-0313.
Fakturanummer och OCR-nummer är det nummer som du ska uppge när du betalar för då behandlas allt automatiskt och din betalning kommer direkt in i vårt system. Vi uppskattar din hjälp!

För några år sedan slutade vi trycka inbetalningskort av kostnadsskäl och skickar nu bara skicka en faktura. Om ni behöver ett inbetalningskort kan det hämtas på en valfri bank och fyllas i manuellt.