Vid korsningen Åvägen/Norrängsvägen kommer Stockholm Vatten och Avlopp att anlägga en ny damm. Den är till för att bättre hantera dagvatten som har varit ett stort problem i området kring Åvägen. Dammen ska hjälpa till med både hantering av större vattenflöden och med rening innan vattnet går vidare till sjöar.

Stockholm Vatten och Avfall anlägger ny damm vid Kyrkdammarna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *