Efter genomförd digital enkät och medlemssamråd 2021-06-29 om kommunens planer för Fullersta Bio har föreningen gjort ett yttrande i frågan. Vi finner det uppseendeväckande att kommunen fortfarande inte med ett ord adresserar frågan om ordning kring bion när det anordnas arrangemang, som konserter. Detta är den överlägset viktigaste frågan för medlemmarna, särskilt de som bor närmast bion och som överlag är negativa till kommunens planer för den nya verksamheten. En annan fråga som bara delvis adresseras är ljudstörningar. Kommunen har tidigare sagt att den nya renoveringen innebär en mindre omfattande ljudisolering, och att detta kan leda till att konserter kanske inte kan hållas i byggnaden – i kultur-och fritidsförvaltningens verksamhetsbeskrivning från i mars i år verkar man dock helt utgå från konserterna kommer att hållas i bion. I ett tjänsteutlåtande om verksamheten påstår kommunen att medborgardialog har hållits i frågan, vilket inte är sant.

Yttrandet, som bifogas nedan, skickades till kommunen 28 juli, har fortfarande inte fått något svar från varken miljö- och bygglovsförvaltningen eller kultur- och fritidsförvaltningen.

Fullersta Fastighetsägareförenings yttrande om planerna för Fullersta Bio

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *