Huddinge, och däribland Norrängsvägen, har återigen drabbats av översvämningar.

Blå områden löper risk för naturliga översvämningar

De hydrologiska kartorna från Länsstyrelsen visar att risken för s.k. naturliga översvämningar är obefintlig på Norrängsvägen. Trots detta har översvämningar inträffat igen, vilket ledde till skador på flera fastigheter. Orsaken till översvämningen är än så länge okänd.

I tidningen Mitt i medger kommunens tjänstemän att underhållet av VA-rör har blivit eftersatt. Alla vet om att tilltäppta rör minskar avrinningen och bidrar till översvämning. Det skulle vara bra för alla parter att få klarhet i vem som ansvarar för översvämningen och hur orsaker och skador ska bedömas.

Eftersom översvämningar inträffade tidigare, vid flera tillfällen, vill Fullersta Fastighetsägareförening att kommunen initierar en professionell utredning och vidtar effektiva åtgärder. I utredningen bör ingå att undersöka avloppsnätet och fastställa orsaker till översvämningen. Det vore önskvärt att denna utredning igångsättes så snart som möjligt.

Samtidigt vill vi tipsa våra medlemmar om följande åtgärder för att förebygga översvämningar och vad man bör göra om översvämningar ändå sker:

Uppdatering 2020-02-03

Ett svar har inkommit från kommunen:

Hej Anders,

Översvämningar har varit en utmaning för Huddinge kommun i år.

Orsaker till översvämningar varierar väldigt mycket från ett område till ett annat. Det kan vara allt från stopp i dagvattenbrunnarna, stora vattenmängder som inte leds bort tillräckligt snabbt av dagvattensystemet, kollaps/skada i dagvattensystemet, vattenmättad mark i kombination med mycket hårdgjorda ytor/asfalterade ytor , avsaknad av dagvattentrummor m.fl.

Jag kommer att be vår gatuenhet att utreda dagvattenproblematiken i nämnt område och det gör vi så snart det blir möjligt. Den typen av utredningar vill vi gärna göra utan att det ligger 20-30cm snö på marken.

[…]

Ha en bra dag!

Med vänliga hälsningar
Ezvin Zilic
Avdelningschef
08-535 363 00
Stadsmiljö
Miljö- och bygglovsförvaltningen
Huddinge kommun
141 85 Huddinge

Öppet brev till Huddinge Kommun angående översvämningar
Märkt på:        

En reaktion på “Öppet brev till Huddinge Kommun angående översvämningar

  • 2021-02-02 kl. 09:25
    Permalänk

    Nödvändigt att Huddinge kommun tar sitt ansvar för sina anläggningar och har koll på hur mycket man kan förtäta utan grava försämringar drabbar äldre fastigheter.

    Svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *