Under maj och juni 2020 genomförde vi i Fullersta Fastighetsägareförening en enkät till de boende i vårt upptagningsområde. Skälet till detta var att vi under den senaste tiden upplevt det allt svårare att rekrytera nya medlemmar till styrelsen, och att allt mer av det som sker i föreningen också måste utföras av styrelsens medlemmar. Trots ett stort medlemsantal har vi i styrelsen helt enkelt upplevt en minskad vilja bland medlemmarna att bidra aktivt.

Det har funnits en brist på samsyn mellan vissa medlemmar och styrelsen angående vad föreningen och framför allt styrelsen förväntas göra. Man har velat se en större proaktivitet vad gäller att agera i samhällsbyggnadsfrågor gentemot kommunen, där man tänker sig att styrelsen både ska hålla koll på kommande projekt och självmant agera där medlemmarna tycker att så behövs. Styrelsen har å sin sida upplevt en brist på förståelse för att allt arbete i föreningen sker ideellt och därmed på begränsad tid, och att ageranden måste ta hänsyn till hela medlemsbasen. Att säkerställa att vi inte agerar på några medlemmars önskemål som kanske går tvärt emot andra medlemmars önskemål är en viktig demokratifråga i föreningen.

Vår slutsats är att för en livskraftig och välmående förening behövs ökad, snabbare och mer kontinuerlig kommunikation inom hela föreningen. Enkäten var första steget i att förbättra den. Den här webbplatsen och en större Facebook-närvaro är ytterligare steg.

Resultaten av enkäten visar på en stor spännvidd av åsikter om föreningen, dess verksamhet och styrelsen. Överlag har vi i styrelsen fått ett bra betyg för vår insats – ett medel på 7,4 av 10 och 55% som har lämnat betyget 8 eller högre – vilket vi förstås är glada för. Samtidigt finns det saker som många av de svarande skulle vilja ändra.

En del av feedbacken handlar om innehållet i vår tidning, Fullersta Fastighetsforum. Historiska tillbakablickar på vårt område är t.ex. uppskattade, men man tycker att det har funnits en tendens till ett negativt synsätt på utvecklingen i vårt område och samhället i stort i andra artiklar. I enkätsvaren önskar man sig mindre opinionsbildning som återspeglar textförfattarens egna åsikter, och mer av faktabaserad rapportering om föreningen och händelser i området. Få (13%) är också villiga att betala en högre medlemsavgift för att behålla tidningen i dess nuvarande form.

Utifrån enkäten och annan feedback har vi i styrelsen därför beslutat följande:

  • Vi kommer att renodla verksamheten i föreningen med ett större fokus på att bevaka samhällsbyggnadsfrågor i vårt område. Mindre fokus kommer att läggas på trivselaktiviteter och liknande (som självklart är välkomna, men inte kan drivas av styrelsen). Undantaget är vår omtyckta traditionella julfest som många vill ha kvar, som anordnas ihop med Snättringe Fastighetsägareförening, och där flera utanför styrelsen gärna engagerar sig enligt enkäten.
  • Vi kommer att satsa på ökad digital kommunikation. Ett av resultaten är föreningens nya webbplats – den du befinner dig på nu! Gilla också vår Facebook-sida och gå gärna med i vår Facebook-grupp där vi har möjlighet att kommunicera löpande. Det går också bra att kommentera på inlägg direkt här på webbplatsen.
  • Vi kommer att förbättra våra digitala verktyg. Den nya webbplatsen har ett helt nytt medlemsregister, eftersom det tidigare registret inte längre kan uppdateras och leverantören inte går att få kontakt med (följderna har några av er sett i form av felaktiga påminnelser, vilket vi ber om ursäkt för).
  • Vi kommer också att försöka automatisera framför allt bevakningen av samhällsbyggnadsfrågor som rör vårt område. En första funktion är automatisk visning av nyheter från kommunen inom områdena stadsplanering/trafik och miljö/boende (du hittar dem på startsidan).
  • En pappersutgåva av Fullersta Fastighetsforum kommer att göras en gång per år, och den kommer att innehålla kallelsen till årsmötet. Istället kommer vi att löpande publicera artiklar på webbplatsen.

Även om enkäten inte enbart innehöll positiv feedback så känner vi i styrelsen en nyfunnen energi i arbetet med denna förening, som vi anser är en viktig faktor i vårt områdes trygghet, samhörighet och skydd för våra rättigheter som fastighetsägare.

Men vi behöver fortfarande nya medlemmar till styrelsen, eftersom några av de som arbetat i den oförtrutet i många år kommer att lämna den vid nästa årsmöte. Nu har du chansen att vara med och utforma föreningens nya inriktning. Vill du vara med i styrelsen, maila oss på info@fullerstafast.se.

Välkommen till nya Fullersta Fastighetsägareförening!
Märkt på:            

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *