På grund av fortsatt problematiskt smittläge gällande pandemin kommer Fullersta Fastighetsägareförening att hålla årsmötet 2021 digitalt (se längre ner för information om hur detta kommer att gå till).

Dagordning

 1. Mötets öppnande.
 2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 6. Årsmötesprotokollet från föregående år skall vara publicerat senast den sista juni på föreningens hemsida.
 7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
 8. Revisionsberättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.
 10. Fastställande av årsavgift för nästa verksamhetsår.
 11. Fastställande av arvoden till styrelse, revisorer, kommittéer motsvarande
 12. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen. Följande person föreslås för inval i styrelsen:
  Hanna Widell, Norrängsvägen
  Ingvor Rönnlund, Skolvägen
 13. Val av revisorer och suppleanter för dessa
 14. Rapporter och information från styrelsen samt behandling av styrelsens förslag.
 15. Behandling av motioner.
 16. Övriga frågor.
 17. Mötets avslutande.

Mötets genomförande

För att kunna bjuda in dig till det digitala årsmötet behöver vi din epostadress. Det enklaste är att du skickar den som ett meddelande från sidan kontakta oss här på webbplatsen. Skriv namn, epostadressen och vilken gata du bor på (för att göra det enklare för oss att hitta dig i medlemsregistret).

Vi kommer att använda Googles videomötesverktyg Google Meet. För att delta i ett möte i Google Meet behöver man en dator, telefon eller läsplatta. Man klarar sig oftast utmärkt med de inbyggda högtalarna och mikrofonen.

 • Dator: ingen installation krävs, du deltar genom att öppna länken i en webbläsare (Chrome, Safari, Edge eller Firefox)
 • Läsplatta (iPad eller Android): ingen installation krävs, du deltar genom att öppna länken i en webbläsare (Chrome, Safari, Edge eller Firefox). Om du vill kan du installera Google Meet-appen och använda den. Anslut genom att mata in möteskoden, som kommer i inbjudan till årsmötet via epost.
 • Telefon (iPhone eller Android): installera appen Google Meet från App Store eller Google Play. Anslut genom att mata in möteskoden, som kommer i inbjudan till årsmötet via epost.

Känner du dig osäker på hur du ska göra, kontakta anders@bornholm.se.

Underlag

Styrelsen föreslår en ändring av föreningens stadgar. Förslaget på nya stadgar finns här:

Revisorn har lämnat sin revisionsberättelse:

Verksamhetsberättelse för 2020:

Engagera dig i föreningen

Vi vill också passa på att nå föreningens nuvarande och potentiella medlemmar för att hitta er som är intresserade av ideellt styrelsearbete och som vill åta sig styrelseuppdrag. Anledningen är behovet att rekrytera en ny styrelseordförande eftersom den nuvarande önskar att bli entledigad efter 4 års tjänstgöring.

FFF är, som bekant, en ideell förening och arbetet i styrelsen sker helt på frivillig basis. Istället för lön får funktionärerna medlemmarnas förtroende att bevaka deras intressen och föra deras talan. Tack vare dessa insatser kan föreningen tillsammans med Snättringe FF arrangera den årliga julfesten som är så uppskattad och omtyckt.  Tack vare andra ideella insatser kan föreningen leverera en bra och aktuell information om vad som händer i Fullerstatrakten. De arbetsuppgifter som styrelsens ordförande har är att fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen, samt att besvara medlemmarnas frågor vid behov. Ibland krävs det även en hantering av kontakter med kommunen och/eller journalister samt kontakter med polisen och andra intressenter. Det pågår en stark förnyelse av styrelsens arbetssätt där allt mer sker digitalt, och här kan du som ny ordförande förstås vara med och påverka.

Föreningen söker efter en utåtriktad person med socialt engagemang för att skapa trivsel och trygghet i Fullersta. Föreningen ber alla intresserade att ta kontakt med styrelsen eller söka kontakt via info@fullerstafast.se.

Varmt välkomna på årsmötet 2021!

Digitalt årsmöte 27 april 19:00
Märkt på:    

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *