Information från Fullersta Fastighetsägareförening angående det planerade årsmötet den 28 april 2020.

Fullersta Fastighetsägareförening, FFF, har beslutat att flytta föreningens årsmöte till hösten 2020 på grund av rådande situation och smittorisker i och med COVID-19-pandemin. I och med det vill föreningen bidra till att skydda riskgrupper och seniorer över 70 år enligt de senaste direktiven från myndigheter och regering. FFF återkommer så snart som situationen tillåter med ett nytt datum för årsmötet 2020.

Med vänlig hälsning,
Fullersta Fastighetsägareförening

Årsmötet flyttat